Uppdateringar skapa nytt projekt

Två uppdateringar - skapa nytt projekt

Vi har gjort två uppdateringar i funktionerna kring när du skapar ett nytt projekt.

Uppdatering 1:

Nu har vi lagt till en ny funktion när du skapar ett nytt projekt. Du har möjligheten att välja att skapa "intresseanmälan" eller "säljstart". Gå till projektöversikten och klicka på "+" symbolen (nytt projekt).

Därefter kommer du till titeln "projekttyp". Du kan välja "intresseanmälan" eller "säljstart" beroende på vilken typ av projekt du vill skapa. När du valt - kom ihåg att klicka på spara!

säljstart

Uppdatering 2:

När du skapar ett nytt projekt har du även möjligheten att kopiera texter från befintliga projekt - som du ser i bilden ovan. Texterna används för automatiserade meddelanden i samband med intresseanmälan och säljstart.

säljstart

Tidigare, om du inte valde texter från befintliga projekt - så lämnades fliken tom. Nu har vi skapat en standardmall (se bilden ovan) som ligger under text-fliken, om du inte har något tidigare projekt du vill använda.