Boka ett objekt till en intressent via intressentfliken

Boka ett objekt till en intressent

Jag har en intressent som vill boka en bostad, hur gör jag?

Det finns olika vägar att gå för att boka ett objekt till en kund. Du kan göra det via sidan Intressenter, via sidan OBJEKT eller lägga till en köpare direkt på sidan KÖPARE.

I det här inlägget kommer vi att utgå från intressentlistan på sidan INTRESSENTER. Vi rekommenderar att boka objektet i kundkortet om ni redan har en befintlig lista med intressenter som ska bearbetas, till exempel efter en säljstart, då intressenterna redan har angivit vilka objekt de är intresserade av att köpa.

Intressentlistan

Du letar upp intressenten i listan och klickar på namnet på den intressent som du vill boka ett objekt till. Om du har en lång lista med väldigt många namn kan du snabbare hitta din intressent genom att skriva deras namn i sökfältet och trycka på Enter. Du kan söka på namn, e-post eller telefonnummer.

Namnet på intressenten är en länk och när du klickar på den öppnas kundkortet med intressentens information.

Sök intressentens namn

Om intressenten inte redan finns inlagd, lägger du först till en ny intressent genom att klicka på PLUS-knappen längst ner till höger. Klicka här för att ta reda på hur du kan göra det.

Under rubriken Intresse kan du se vilka objekt som intressenten har angett intresse för. Om intressenten är intresserad av att köpa kan du klicka på knappen BOKA.

Det går att boka flera objekt till samma intressent, genom att klicka på knappen BOKA där objektet är ledigt i listan. Om ett objekt redan är kopplat till en köpare är knappen utgråad och det går inte att trycka på knappen.

Boka objekt från intressevalen

Det kommer upp en popup-ruta som frågar om du vill boka. Klicka på OK för att bekräfta.

Det finns möjlighet att ta bort bokningen senare om det skulle bli fel eller om kunden vill avboka.

När du har bokat sker följande :

  • Intressenten markeras med status "Köpare".
  • En kopia av intressenten kommer att läggas till som en köpare på sidan Köpare och ha det bokade objektet kopplat till sig.
  • Objektet får status "Bokad" automatiskt och färgmarkeringen kommer att bli orange (istället för grönt som indikerar att det är ledigt).

Om intressenten inte har några intresseval angivna i kundkortet går det att boka via listan BOKA OBJEKT som finns längre ner i kundkortet.

Boka objekt intressent

Boka objekt i kundkortet

För att hantera objektet kan du klicka på objektnamnet som är en länk till objektet - där kan du bland annat avboka eller redigera objektets uppgifter, till exempel om du vill ändra objektets status till "Reserverad" eller "Såld".

Hantera objektet

Gå till sidan KÖPARE för att se översikten på alla köpare som har bokat ett objekt.

Ny köpare skapas