Avboka en bostad eller ett objekt åt en köpare

Hur kan jag avboka köpare från ett objekt?

Det har blivit fel! Jag behöver avbryta bokningen, hur gör jag?

Det finns olika anledningar till att man kan behöva avboka ett objekt, till exempel att kunden ångrar sig eller att man bokade fel objekt.

Att avboka ett objekt eller att avboka en köpare från ett objekt kan göras på olika sätt beroende på vad syftet är. Det kan vara så att det var två köpare från början men en utav dem ska inte längre stå som köpare, och du vill avboka denna. Exemplet nedan kommer att visa dig både hur du tar bort en köpare av flera samt avboka hela objektet så att statusen för objektet blir ledigt igen.

Ta bort en bokning

Om du är inne i köparens kundkort och har råkat boka fel kan du avboka direkt genom att klicka på avboka-knappen:

Avboka i köparens kundkort

Du kan också välja att klicka på objektnamnet för att komma till objektets kort för att få en översikt.

Klicka på objektet för översikt

Klickar du på knappen Avboka inne på objektets kort kommer objektet att nollställas: alla köpare som är kopplade till det här objektet kommer att tas bort och statusen kommer att återgå till "Ledig". Observera att den avbokade köparen fortfarande kommer att visas i listan på sidan Köpare, men utan objekt.

Klicka avboka

På sidan Köpare listas alla köpare som är kopplat till objektet, det vill säga, som en bokning har gjorts till. Status för objektet är angivet som "Bokad".

Avbokad köpare kvar i köparlistan

Avboka från objektlistan

Det finns två sätt att avboka från sidan Objekt:

Alternativ 1 har vi redan gått igenom ovan, genom att klicka in på objektskortet och trycka på knappen AVBOKA.

Alternativ 2 är att ta bort en köpare från objektet direkt i översikten i objektslistan.

Köparna finns listade under kolumnen "Köpare" (grå chips med ett litet kryss bredvid sig). Om man klickar på det lilla krysset kommer man att ta bort den specifika köparen från objektet.

Ta bort en köpare från objekt

Det här alternativet är lämpligt att använda om man har flera köpare och man bara vill ta bort enstaka köpare men inte nollställa bokningen. Endast den köpare vars kryss man klickar på tas bort och objektets status ändras inte.

Om det endast är en köpare till objektet och du tar bort köparen kommer objektets status att kvarstå och du får manuellt ändra status genom att klicka på pennan bredvid statusmarkeringen.

Observera att de köpare som tas bort från objektet fortfarande finns kvar i köparlistan på sidan Köpare , men har inte längre ett objekt.

Avboka från sidan köpare

Ett tredje sätt är att ta bort köparen från ett objekt från sidan Köpare.

På sidan Köpare, klicka på köparens namn för att öppna köparkortet.

Välj köpare att avboka

Inne i köparkortet finns objektet listat under Bokningar. Klicka på det objekt som köparen ska avbokas från. Köparen kommer att finnas kvar i köparlistan, men objektet är bortkopplat.

Observera att objektets status inte har ändrats. Anledningen är att det kan finnas flera köpare till samma objekt och när du avbokar en köpare från köparkortet är det bara den enskilda köparen som tas bort från objektet. För att ta bort alla köpare till objektet och nollställa så att status återgår till "Ledig" är det bättre att avboka i objektets kort.

Avboka köpare från objektet