Kommentarer i Rebla

Kommentarer i Rebla

Rebla som som mäklarsystem har många användbara funktioner för uppföljning. Under kundkortet finns till exempel en kommentarsfunktion. Den är framtagen för att följa upp kunder efter säljstarten. Om du till exempel vill notera att kunden är "intresserad".

Nu har vi lagt till ett antal kommentarsförslag - för att underlätta ditt arbete.

Steg 1

Klicka in dig på den intressent som du vill kommentera på.

Kundkort status

Steg 2

Scrolla vidare ner på sidan tills du kommer till titeln "Kommentarer". Klicka på textrutan - så kommer en rad med förslag upp. Välj en av alternativen - eller skriv en helt egen - och klicka på "spara".

Kundkort kommentarer 2