Kommentarer och förfallodatum

Skriv kommentar med förfallodatum

Det finns ett kommentarsfält till varje intressent. Denna kan användas till olika ändamål. Vi rekommenderar att ni drar nytta av denna funktion när ni exempelvis är flera som arbetar i systemet och kommunicerar med varandra genom kommentarer. Läs om hur ni kan göra det här.

Det finns även ett kommentarsfält på varje köpare och varje objekt. Observera dock att intressent och köpare ligger i två olika listor och inte har någon länk till varandra.

Ett scenario kan vara att ni har kontaktat intressenten och ni har bokat en bostad, men ni ska ha en andra kontakt då köparen behöver ytterligare två dagar innan banken kan bekräfta lånelöftet. Då kan ni anteckna detta i kommentarerna, och även sätta ett förfallodatum som förfaller om två dagar. Detta kommer då att synas i listvyn och kan användas som ett filter att sortera efter. Det gör det enkelt att hålla reda på vilka ni har varit i kontakt med och möjliggör en överblick fastän ni arbetar samtidigt från olika platser.

Kommentera och ange ett förfallodatum:

Hur skriva kommentarer 1

Du kan välja att använda de fördefinierade kommentarerna eller skriva egna.

Fördefinierade kommentarer

Exempel:

Hur skriva kommentarer 2

Resultat:

Hur skriva kommentarer 3

Som default visas endast de kommentarer som admin-användarna har skrivit in själva, men du kan även välja att titta på VISA ALLA DETALJER. Då visas även de autogenererade kommentarerna, till exempel vilket objekt som har bokats.

Visa alla kommentarer