Intresse för parkering eller tillval

Intresse för parkering eller tillval

Hur ser jag om en intressent är intresserad av parkering eller tillval?

Här beskriver vi hur du ser om en intressent har angett intresse av parkering eller tillval i sin anmälan.

Öppna kundkortet

Gå till sidan Intressenter och använd sökrutan för att hitta intressenten. Sök på förnamn, efternamn eller mejladress, som vi gör i det här exemplet. Klicka därefter på intressentens namn för att komma till deras "kundkort". Där finns alla deras kontaktuppgifter samt intresseval samlade.

Sök upp intressevalen

När du kommit till kundkortet så scrollar du ner till sektionen "intresse". Här ser du intressentens bostadsval. Under ser du om hen valt parkering eller tillval. I det här fallet har intressenten valt parkering men inte tillval.

Intresse av tillval eller parkering