Intressenter utan bostadsval i Rebla

Hantera intressenter som inte har gjort bostadsval

När en digital valblankett är öppen över en längre tid är det inte ovanligt att många intressenter går in och fyller i sina kontaktuppgifter, men när de sedan kommer till steget med bostadsvalet tvekar de att fortsätta ifall de inte har bestämt sig för vilka lägenheter som de är intresserade av. Om de i det här skedet lämnar sidan för den digitala valblanketten har deras kontaktuppgifter redan registrerats, men däremot inga bostadsval.

I Rebla kan man sätta det till obligatoriskt att göra ett bostadsval för att komma vidare i formuläret men om intressenten väljer att stänga ner webbläsaren när den kommit fram till sidan med bostadsval finns det inget att göra. Då kommer intressentens personuppgifter komma in i Rebla men utan bostadsval.

Att få in intressenter utan bostadsval upplevs ofta som ett problem framförallt vid en säljstart. Det går dock inte att förhindra att en intressent lämnar webbläsaren. Det är en avvägning mellan att ”slänga bort” anmälan eller ändå ta in personuppgifterna. Rebla har resonerat att det ändå är bättra att ta in personuppgifterna för att kunna kommunicera med intressenten.