Etiketter

Etiketter

Etiketter är en ny feature i Rebla som används för att enkelt markera upp sina intressenter. De ersätter den tidigare "status" där det endast fanns ett antal fördefinierade markeringar såsom "intresserad" och "ej intressserad". Etiketter ger mer flexibilitet eftersom det går att sätta flera etiketter på en intressent. Dessutom namnger man själv sina etiketter så de kan anpassas efter sin egna säljprocess. Exempel på etiketter kan t.ex. vara "intresserad", "har lånelöfte", "för dyrt" och liknande.

Märk upp med etikett

Klicka upp kundkortet och märk upp med en valfri term eller välj från existerande etiketter. Ta bort etiketter genom att klicka på x.

add-label

Filtrera på etiketter

Klicka på Filter i intressentlistan för att lista intressenter med en viss etikett, exempelvis Kontaktad.

filter-by-label