Ladda upp objekt publicerad

Ladda upp objekt - "publicerad"

Numera finns det två kryssrutor under "objekt"-fliken - "publicerad" och "publicerad API". Den förstnämnda används för att inkludera bostaden i intresse- och säljstartsformuläret. Medan den andra används för att inkludera bostaden i bostadsväljaren och bostadslista som är inbäddad på er hemsida.

Nu har vi gjort tre ändringar:

Uppdatering 1: Den första är att kryssrutorna inte är ikryssade per automatik. Tidigare har de varit det - men det innebär alltså att när du laddat upp ett objekt behöver du kryssa i rutorna. Till exempel om du vill integrera bostadsväljaren med din hemsida.

Uppdatering 2: Den andra är att nyligen uppladdade objekt sorteras i toppen av listan. Så att du enkelt kan kontrollera att uppladdningen blev korrekt.

Uppdatering 3: Slutligen innebär den tredje att nyligen uppladdade objekt dessutom är markerade en stund efter att de laddats upp.

Screen-Shot-2021-12-26-at-10