Bekräftelsemejl vid köpanmalan

Bekräftelsemejl vid köpanmälan

När era intressenter skickat sin köpanmälan får de ett bekräftelsemejl till adressen de angav. Bekräftelsemejlet innehåller information om intressentens könummer i köpprocessen. Det går även att stänga av i de fall man inte vill kommunicera könummer direkt vid anmälan. Även de lägenhetsval som intressenten gjorde i sin anmälan visas i mejlet.

Bekräftelsemejl