Ändra intresseval

Ändra intresseval

En intressent ringer dig och berättar att han har angett fel intresseval i sin köpanmälan. Han skulle vilja ändra sitt förstahandsval till ett annat objekt. På sidan Intressenter hittar du hans kundkort och kan göra ändringarna åt honom.

Öppna kundkortet

Använd filter-funktionen för att hitta din intressent på sidan Intressenter , klicka sedan på den aktuella intressentens namn. I följande exempel tittar vi på Sven Johansson.

Intressentlista

Leta upp rubriken intresse

När du klickar på intressentens namn, öppnas kundkortet. Lite längre ned på kundkortet hittar du rubriken Intresse , till höger om den finner du en ikon som ser ut som en penna, detta innebär redigeringsmöjlighet. Klicka på pennan för att ändra intressentens val.

Intressents-objektval

Ändra intressentens val

När du har klickat på pennan öppnas en ny ruta (se nedan) som visar vilka val intressenten är intresserad av. Klicka på Förstahandsval om det är den du vill ändra.

Andra-forstahandsval

Gör det nya valet i rullistan

När du har klickat på Förstahandsvalet dyker en rullista upp med samtliga objekt. Klicka på det nya valet som intressenten menade att välja som förstahandsval. När du har klickat på det nya objektet ser du det nya valet i första rutan. Klicka på spara.

Valj-forstahandsval

Klart!

När du har klickat på spara visar Svens kundkort att förstahandsvalet är uppdaterat.

Valet-ar-andrat