Filter i nyhetsbrev

Nya intressentfilter mejlfunktionen

Nu har vi lagt till fler filter under mejlfunktionen. Det är en funktion som ligger under projektvyn - och tillåter dig att skicka mejl till enskilda mejladresser samt grupper av intressenter baserat på filter. Du kan bland annat använda mejlfunktionen om du vill följa upp en kunds köpintresse, eller delge ytterligare information om projektet.

Screen-Shot-2021-09-14-at-15

Nu har vi utökat filterparametrarna med kryssrutor för intressenternas status. Exempelvis "Har inte köpt eller bokat i något projekt" och "VIP-medlem". Det innebär till exempel att du har möjligheten att endast mejla de intressenter som inte köpt eller bokat något.

Screen-Shot-2021-09-14-at-15

Uppdateringen innebär även att du kan välja mottagare utifrån vilka objekt de har anmält intresse för. Du kan alltså välja att enbart mejla de kunder som anmält intresse för tvåor.

Screen-Shot-2021-09-14-at-15