Intresseformulär med tillval

Ny funktion i intresseformulär - "tillval"

Nu har era intressenter möjligheten att kryssa i en ruta för "tillval". I det här exemplet gäller det parkeringsplatser, men det vara vad som helst. Förråd, kolonilott mm - helt beroende på vad ni erbjuder i ert projekt.

Ny-funktion-tillval