När vi är flera som arbetar

Hur gör vi när vi är flera som arbetar?

Det finns ett kommentarsfält till varje intressent. Denna kan användas till olika ändamål. Vi rekommenderar att dra nytta av denna funktion när ni har varit i kontakt med en intressent/köpare. Läs om hur ni kan göra det här.

Ett scenario kan vara att ni är två personer som ska ringa till intressenterna för att boka upp bostäder. När ni har valt en intressent som ni ska behandla kan ni ha för vana att skriva en kommentar så som påbörjad eller annat önskat ord, för att visa att ni har påbörjat kontakten.

Gå in på intressenten som du ska kontakta/bearbeta. Scrolla ner till rubriken Kommentarer.

Kommentera intressent 1

Skriv din kommentar och sätt ett förfallodatum vid behov. Förfallodatumet används för att påminna er om när ni ska ha återkopplat med kunden. Klicka slutligen på SPARA för att skicka kommentaren.

Kommentera intressent 2

När du sparat kommentaren lägger den sig i listan under. På så sätt har du historik via kommentarerna om du är osäker på vad ni kommit överens om.

Kommentera intressent 3

Förfallodatumet visas på samma rad som den aktuella intressenten i listan. För extra tydlighet är datumet färgkodat, grått när det är längre tid framöver, gult när det närmar sig och rött när datumet har passerat.

Kommentera intressent 4