Dubbletter i intressentlistan

Dubletter i intressentlistan

Tidigare har endast dubbletter visats i säljstartsprojekt. Men för att vara konsekventa har vi nu gjort så att de visas även i projekt som endast rör intresseanmälan. Det här påverkar förstås statistiken i analysverktygen. Därför är det bra att ha i åtanke, och att du kan manuellt radera dubbletter vid behov.

Intressentlista dubletter